Kompanzasyon Kurulum, Takibi ve Bakımı

Kompanzasyon Kurulum, Takibi ve Bakımı

Kompanzasyon sistemlerinde iki farklı güç tanımı mevcuttur. Bunlardan birincisi aktif güç iken, diğeri ise reaktif güçtür. Aktif güç; elektrikte iş yapan güç olarak yani kullanılabilir güç olarak adlandırılır. Reaktif güç ise; işe yaramayan, kayıp güç olarak adlandırılır. Reaktif güç ise endüktif ve kapasitif olmak üzere iki gruba ayrılır. Endüktif güç, bobin gibi manyetik alan prensibi ile çalışan yüklerin tükettiği güç iken, kapasitif güç ise kapasitörler tarafından tüketilen güçtür. Bu iki güç vektörel olarak tam ters yönlü oldukları için, sisteme bakıldığında birbirini sönümlemektedir ve böylece reaktif tüketimler minimize edilmektedir.

Sistemde reaktif gücün artması ile, akım ile gerilim arasında açısal farklılıklar olmasına sebep olacaktır. Oluşan bu fark, istenmeyen gerilim düşümleri, gereksiz ısınmalar, dolayısı ile kayıpları oluşturmaktadır. Kompanzasyon sisteminin amacı ise, akım ile gerilim arasındaki açısal farkı minimum seviyeye indirmektir.

Dağıtım firmaları, bağlantı gücü 9 kW üzeri olan tüm tesislerde kompanzasyon sistemini zorunlu tutmaktadır. Bağlantı gücü 50 kVA’ya kadar olan tesisler için endüktif tüketimin %33, kapasitif tüketimin ise %20’yi geçmemesi istenir. 50 kVA bağlantı gücünün üzerindeki tesislerde ise bu değerler endüktif tüketim için %20 iken, kapasitif tüketim için %15 olarak belirlenmiştir. Endüktif veya kapasitif tüketimin belirlenen sınır değerleri aşması durumunda, işletmeye reaktif tüketim cezası kesilmektedir.

Elenco Mühendislik olarak, kompanzasyon sisteminizi düzenli olarak takip ediyor ve periyodik olarak kontrollerini yapıyoruz. Böylece kompanzasyon panosunda olacak olası arızaları erken tespit ederek reaktif ceza durumunu ortadan kaldırıyoruz.

Kompanzasyon sistemlerinde iki farklı güç tanımı mevcuttur. Bunlardan birincisi aktif güç iken, diğeri ise reaktif güçtür. Aktif güç; elektrikte iş yapan güç olarak yani kullanılabilir güç olarak adlandırılır. Reaktif güç ise; işe yaramayan, kayıp güç olarak adlandırılır. Reaktif güç ise endüktif ve kapasitif olmak üzere iki gruba ayrılır. Endüktif güç, bobin gibi manyetik alan prensibi ile çalışan yüklerin tükettiği güç iken, kapasitif güç ise kapasitörler tarafından tüketilen güçtür. Bu iki güç vektörel olarak tam ters yönlü oldukları için, sisteme bakıldığında birbirini sönümlemektedir ve böylece reaktif tüketimler minimize edilmektedir.

Sistemde reaktif gücün artması ile, akım ile gerilim arasında açısal farklılıklar olmasına sebep olacaktır. Oluşan bu fark, istenmeyen gerilim düşümleri, gereksiz ısınmalar, dolayısı ile kayıpları oluşturmaktadır. Kompanzasyon sisteminin amacı ise, akım ile gerilim arasındaki açısal farkı minimum seviyeye indirmektir.

Dağıtım firmaları, bağlantı gücü 9 kW üzeri olan tüm tesislerde kompanzasyon sistemini zorunlu tutmaktadır. Bağlantı gücü 50 kVA’ya kadar olan tesisler için endüktif tüketimin %33, kapasitif tüketimin ise %20’yi geçmemesi istenir. 50 kVA bağlantı gücünün üzerindeki tesislerde ise bu değerler endüktif tüketim için %20 iken, kapasitif tüketim için %15 olarak belirlenmiştir. Endüktif veya kapasitif tüketimin belirlenen sınır değerleri aşması durumunda, işletmeye reaktif tüketim cezası kesilmektedir.

ABNE Mühendislik olarak, kompanzasyon sisteminizi düzenli olarak takip ediyor ve periyodik olarak kontrollerini yapıyoruz. Böylece kompanzasyon panosunda olacak olası arızaları erken tespit ederek reaktif ceza durumunu ortadan kaldırıyoruz.

Diğer Hizmetler

Acil Soru ve Bilgi Almak için Bizimle İletişime Geçin